site O firmie Kontakt

Grzanpol » Dotacje UE

Kontener

Dotacje UEe-sklep

e-sklep

Treść

Zrealizowane projekty
 

• 2019 rok

 
 
Firma Grzanpol zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu zwiększenie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
 
Celem projektu był udział firmy na targach IFFA odbywających się w Hamburgu.
 
Całkowita wartość projektu: 96 216,28 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 45 953,37 zł
Wkład własny: 50 262,91 zł
 

 

• 2017 rok

 

Firma Grzanpol obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu wdrożenie technologii produkcji elastycznych sznurków oplatano-skręcanych.
 
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności spółki Grzanpol
 
Całkowita wartość projektu: 766 400,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 451 520,00 zł
Wkład własny: 314 880,00 zł
 

ue
 

• 2014 rok

 

Firma Grzanpol otrzymała dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od 07.01.2014r r. do 25.09.2014r. Nr umowy o dofinansowanie MRPO.02.01.01-12-12-00661786-14

 


 

• 2011 rok

 

Firma Grzanpol otrzymała dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od 24.03.2011 r. do 10.05.2012r.