site O firmie Kontakt

Grzanpol » Dotacje UE

Kontener

Dotacje UEe-sklep

e-sklep

Treść

Realizowane projekty
 
• 2020 rok

 
Obecnie firma realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu wykonanie projektu wzorniczego celem wdrożenia na rynek nowej oferty lin ozdobnych przez spółkę Grzanpol.
 
Całkowita wartość projektu: 936 451,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 512 457,00 zł
Wkład własny: 423 994,00 zł
 

 
• 2019 rok

 

Firma Grzanpol realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu wdrożenie autorskich wyników badań B+R pozwalających na produkcję sznurków nabłyszczanych przeznaczonych do stosowania w kontakcie z żywnością
 
Celem projektu było wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności spółki Grzanpol
 
Całkowita wartość projektu: 4 350 578,36 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 938 025,00 zł
Wkład własny: 3 412 553,36 zł
 
 

• 2019 rok

 
Firma Grzanpol zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu zwiększenie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
 
Celem projektu był udział firmy na targach IFFA odbywających się w Hamburgu.
 
Całkowita wartość projektu: 96 216,28 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 45 953,37 zł
Wkład własny: 50 262,91 zł
 
 
 

• 2017 rok

 

Firma Grzanpol obecnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich mający na celu wdrożenie technologii produkcji elastycznych sznurków oplatano-skręcanych.
 
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności spółki Grzanpol
 
Całkowita wartość projektu: 728 352,45 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 400 593,84 zł
Wkład własny: 327 758,61 zł
 

ue
 

• 2014 rok

 

Firma Grzanpol otrzymała dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od 07.01.2014r r. do 25.09.2014r. Nr umowy o dofinansowanie MRPO.02.01.01-12-12-00661786-14

 


 

• 2011 rok

 

Firma Grzanpol otrzymała dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt był realizowany od 24.03.2011 r. do 10.05.2012r.