Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakup usługi B+R przez Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak sp. j. dotyczącej opracowania projektu wzorniczego bawełnianych sznurków do wykonywania makram wraz z ich późniejszym wdrożeniem

Wartość projektu:  613 155,00 zł
Dofinansowanie z UE:  378 675,00 zł