Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wdrożenie autorskich wyników badań B+R pozwalających na produkcję sznurków nabłyszczanych przeznaczonych do stosowania w kontakcie z żywnością.

Wartość projektu: 4 350 578,36 zł
Dofinansowanie z UE: 938 025,00 zł