Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wykonanie projektu wzorniczego celem wdrożenia na rynek nowej oferty lin ozdobnych przez spółkę Grzanpol.

Wartość projektu: 936 451,00 zł
Dofinansowanie z UE: 512 457,00 zł

Zapraszamy do pobrania katalogu nowych produktów stworzonych w ramach projektu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców